AZ ELVESZETT SZULTÁN REJTÉLYE​

Abu Sudzsá és a varázsláda titka​

Gardézia egyik leggazdagabb tartományának élén egy szultán, Abu Sudzsá áll. Szintén az uralkodó családba tartozik a hírhedt, Al-Kadir, a szultán fiatalabb testvére. A testvérek közötti viszálykodás évek óta tart, napjainkra szinte már háborúig fajult. Minden évben hatalmas ünnepség keretén belül emlékeznek meg a szultán születésnapjáról. Ilyenkor a teljes népesség beözönlik a fővárosba, hogy megnézze a csodálatos ünnepséget és a fényűző pompát, ami a szultánt övezi.

Idén sem volt ez másképp. A főváros utcái zsúfolásig megteltek, érkeztek mutatványosok, majmok, elefántok, megannyi csodával, amit elképzelni is lehetetlen lenne. Az est fénypontja az lett volna, mikor a szultán kedvenc tigrise társaságában megjelenik a legnagyobb bálterem közepén, és beszédet intéz a tömeg felé. Mindenki legnagyobb megrökönyödésére azonban, mikor eltűnt a füst, senki nem ült a trónon, sőt az egész emelvény üres volt. Csupán egyetlen tárgyra lehetett figyelmes az, kinek éles szeme átlátott a káoszon: a szultán párnáján egy apró, díszes láda hevert. A tigris is látszólag tanácstalanul járkált a trón mellett. Alig volt ideje felocsúdni a tömegnek az első meglepetésből, mikor egy fekete csuklyás alak rontott fel az emelvényre, és a ládát megragadva elviharzott. Utat tört magának a tömegben, senki nem állította meg…

A szultán legnagyobb segítsége a hadsereg főparancsnoka, Szollár, aki kiváló nyomozótehetségéről volt ismert. Ura eltűnése után rögtön el is kezdett kutatni, hogy mi történhetett a szultánnal, mi célt szolgálhatott a díszes láda, és ki lehetett a titokzatos csuklyás alak. Bár katonáit azonnal a tolvaj nyomába küldte, az idegent már nem érhették utol. Szerencsére azonban kifejezetten messzire tudták követni, mivel a csuklyás több nyomot is hagyott maga után. Ezek egy sűrűn lakott település legnagyobb épületéhez vezettek, ahol hirtelen, minden átmenet nélkül egyszer csak eltűntek. Szollár alaposan átvizsgáltatta a környéket, így az épület falában talált egy laza téglát, melynek színe elütött a többitől. Mikor kihúzta, rálelt egy kis rejtekhelyre, és ott a ládára, rongyokba csavarva… Biztos volt benne, hogy a ládában lesz egy térkép vagy egy újabb nyom, aminek a segítségével megtalálhatja urát. Így hát lázasan nekiállt megfejteni a láda felnyitásának titkát. Amikor sikerült megtalálnia a kis kulcsot, nagyon megörült, hiszen biztosra vette, hogy így már gyerekjáték lesz kinyitni a zárat. De nem így történt: a láda fedele meg sem moccant, pedig a kulcs tökéletesen illeszkedett a zárba.

Szollár fülébe jutott, hogy az épületben, aminek falában a ládát megtalálta, nagyon tehetséges gyerekeket képeznek, kikből majdan a birodalom legjobb detektívei válhatnak. Elhatározta hát, hogy megbízza őket a mágikus zár kinyitásával és az áhított térkép megszerzésével.

A kis tanoncokhoz Szollár 3 szemtanúval érkezett: a nagyvárosi dívával, Scarlettel, a szultán öltöztető dadusával, Hilda nénivel, aki gyerekkora óta mindent tud a szultán magánéletéről, valamint egy tudósemberrel, Maltazarral, aki híresen sokat olvasott és mindent tud a történelemről. Ők mind a hárman ott voltak az ünnepségen és tanui voltak az eseményeknek. Scarlet nagyon tájékozott volt a mindennapi politikában, így a detektív tanoncoknak nem esett nehezükre, hogy ügyes kérdéseikkel kiderítsék az udvari intrikákat és az aktuális helyzetet. Hilda néni mindent tudott gyerekkorától fogva a szultánról és öccséről is, így az uralkodó dinasztia minden apró titkát megtudták tőle az ifjú nyomozók. A tudósból nehezebb volt lényeges információkat kiszedni, de végül mégis ő adta meg a kulcsot a láda kinyitásához.

A tanoncok összeraktak egy varázsigét a három szereplőtől kapott érthetetlen szavakból, amit hangosan kántáltak, miközben Szollár a kulccsal próbálkozott. A láda szinte magától feltárult. Szollár legnagyobb bánatára azonban nem egy térkép volt benne, hanem egy nehezen értelmezhető levél a Szultán apjának tollából. A levélből ki lehetett hámozni egy útvonalat, ami egy biztos rejtek felé vezet, azonban ehhez ismét az ifjú detektívek segítségét kellett kérnie.

A nyomozás újabb lendületet vett. A szemtanúk elmondása alapján a tanoncoknak sikerült összerakni egy térképet, mely felfedte a rejtekhez vezető útvonalat. Szollár megköszönte a segítséget és nyomban útnak is indult.

Valami azonban még mindig rejtve maradt Szollár előtt… Az ifjú detektívek nem árulták el, hogy Hilda nénitől megtudtak egy jelszót is, melyet nem köthettek a nyomozó orrára. A dadus azt is elmondta, hogy az igazi rejtély csak e kulcs segítségével fejthető meg.

Eme titkos jelszó, a következő volt: khalidala.

BÁTOR DETEKTÍVEK!

Én, Gardézia uralkodója, Abu Sudzsá gratulálok, hogy idáig eljutottatok!

Tudjátok meg, hogy saját magam terveltem ki eltűnésemet, mivel sejtettem, hogy a szultáni udvarban rejtőzik gaz öcsémnek, Al-Kadirnak kémje, aki az életemre tör. Biztos voltam benne, hogy ez a sötét alak azonnal a nyomomba szegül, hiszen mindennél fontosabb rábukkannia rejtekhelyemre. Az ősi törvények szerint csak akkor koronázhatnak új uralkodót, ha elődjének halála egyértelműen bizonyított.

Immár felfedem előttetek titkom: magam voltam a csuklyás alak, aki a ládát elvitte, és szándékosan vezettem üldözőmet hozzátok, mert tudtam, hogy segítetek majd neki összerakni a térképet. Tudjátok meg, hogy üldözőm erősen sántított, és valahányszor hátrafordult, feltűnően bámulta hatalmas óráját.

Kérlek Benneteket, segítsetek továbbra is a nyomozásban, és osszátok meg velem üldözőm valódi nevét, persze csak ha birtokotokban van ez az információ. A galambpostát a következő címre küldjétek: [email protected]-ra.

Óvakodjatok az erődtől, mert azt csapdának szánom. Ott kívánom elkapni az árulót, hiszen minden jel arra mutat, hogy öcsém besúgója követett az udvarban.

Végezetül hadd mondjam el, mennyire elégedett vagyok Bátor Detektíveim nyomozásával. Nagy szükségem lenne ilyen emberekre a szultáni udvarban is, ahol további küldetéseket bíznék rátok. Ezennel meghívlak Benneteket Gardézia varázslatos földjére, melynek titkos lelőhelyét e csodalevéltár fedi fel!

Az örök világosság fényeskedjen addig is utatokon!

Abu Sudzsá
Egy gardéz tartomány uralkodója